Performanize - sammen står vi stærkere           Kontakt: nepo@nepo.dk

Events        Teater, film eller SONG CONTEST       REferencer      Eksempler       Teamet

 
  1. PunkttegnEr der er brug for at sætte fokus på samarbejde på tværs af kulturer, genopleve værdien af at se tingene med nye øjne?

  2. PunkttegnStår I måske overfor eller midt i en fusion og har brug for at finde en fælles forståelsen af, at en fusion ikke kun handler om integration af én kultur i en anden, men om at skabe en ny fælles kultur?

Nedenfor er beskrevet, hvad Nepofilm kan bidrage med både læringsmæssigt og indholdsmæssigt og i jeres organisation. Aktiviteterne er kort beskrevet i punktform, og der er lavet et bud på en mulig tidsplan for dagen.

Vi har som udgangspunkt tre forskellige typer af events, som på hver deres måde giver en hurtig indgang til samarbejde på tværs af en organisation. Alle tre kan bygges op forskelligt og forlænges eller forkortes alt efter behov.

Noget vi kan diskutere og finjustere ved et møde eller over telefonen, og vi ved lidt mere om jeres planer for dagen.

Vores events

Filmevent - med stunt og special effects

Song Contest-event - med live band

Teaterevent - med stunt og special effects

Hvorfor?

At performe, hvad enten det er live eller på film, under tidspres er en udfordring, der kræver intensivt samarbejde og planlægning nu og her. Alle er lige i denne nye situation, enkelte. Enkelte har måske prøvet noget lignende, men i det store hele er alle på samme niveau.

Denne nye situation skaber et rum, hvor deltagerne opdager nye sider af sig selv og hinanden, og alle indgår i en ligeværdig dialog. Alt sammen er befordrende for at skabe nye relationer og fremme samarbejde på tværs af en organisation, ikke mindst når man står foran store forandringer som eksempelvis en sammenlægning.

Den korte tid, der er afsat til den kreative proces, tvinger deltagerne til at lytte til andres inputs, da kreativt arbejde under tidspres stiller store krav om en anerkendende omgangsform og kreativ tankegang. De potentielt farlige og udfordrende situationer, deltagerne udsættes for i forbindelse med en filmevent og en teaterevent, er med til at skabe tillid og nye fælles erfaringer. En hurtig og effektiv måde at forbedre deltagernes samarbejdsevner på.

Hvad er læringen?

  1. Punkttegn Bevidsthed om handlemuligheder – de roller, man kan spille for at opnå sine mål. Den måde, hvorpå vi smitter vores omgivelser og også påvirker vores egen tilstand

  2. Punkttegn Kreativitet – at arbejde konstruktivt og kreativt under tidspres

  3. Punkttegn Nærvær - at du kan være i nuet og fastholde koncentrationen på et emne eller en person

  4. Punkttegn Aktiv lytning - at rette opmærksomhed på samtalepartneren

  5. Punkttegn Omstillingsparathed - at turde gribe bolden fra andre og skifte retning, hvis en ny mulighed opstår

  6. Punkttegn Skabe levende billeder der lagrer sig emotionelt

  7. Punkttegn Tillidsskabende øvelser - en styrkelse af gruppedynamik

  8. Punkttegn Spil dig selv bedre - og dermed også dine kolleger

Inden selve eventen sættes i gang, bliver deltagerne inspireret af David Owe. Han holder et kort oplæg om begejstring og positiv psykologi, hvor grundideen er at have fokus på styrkerne i stedet for det, der ikke fungerer (dette oplæg kan også laves som en tre-timers workshop i forbindelse med filmeventen med den alternative tidsramme, som beskrives nedenfor). Oplægget tager udgangspunkt i egne erfaringer som skuespiller og den sideløbende uddannelse på Københavns universitet, hvor David er BA i psykologi.


Alle undervisere er professionelle folk med base i film-, musik, og tv-branchen.